Za lepši dan

avgust 2021
Za lepši dan

Sem sredi toka ŽIVLJENJA.

V njem se vsak trenutek vse SPREMINJA in TEČE.