Advaita Vedanta - pot samospoznanja

Advaita Vedanta – pot Modrosti in Samospoznanja

Advaita, starodavna duhovna tradicija vzhoda, je poznana kot direktna pot samospoznanja – spoznanja najvišje Resnice Biti in Zavedanja Sebe. Advaita pomeni nedualnost / enost, vedanta pa pomeni konec znanja – advaita vedanta namreč uči pot spoznanja Sebe v »polju« izven uma, izven osebnostnih identifikacij, v »dimenziji«, kjer se um in ego umakneta čistemu Sebstvu, Biti, Resnici brez prostora in časa

Osnova poti Advaite je temeljno vprašanje KDO SEM? S samoizpraševanjem z namenom odkriti svoje resnično Sebstvo, advaita vedanta pelje posameznika iz stanja dvojnosti (dualnosti) v zavedanje Enosti (nedualnosti). Iskalcu Resnice poglabljanje vase odpre oči za lažne identifikacije, s katerimi se poistoveti osebnost (ego) znotraj polja uma, da v polju izven uma prepozna neminljivo, nespremenljivo v Sebi...lastno Bit, izvor Vsega, kar je bilo, je in bo...

Naša prava narava je namreč zmeraj tu, nespremenjliva in nedotakljiva – in ko se naučimo videti izza misli uma, je naša pozornost vedno bolj usmerjena v lastno Sebstvo in vedno manj v misli, ki nas omejujejo in so vir vsega trpljenja. Večne sreče, miru in blaženosti ne moremo doseči v polju uma (misli), saj se le ta neprestano spreminja in s spreminjanjem prinaša napetosti in nemir. Končno izpolnitev in »vrnitev domov« lahko najdemo samo v svojem resničnem Sebstvu, kar je naša Bit od nekdaj in kar je Vir in Izvor vsega manifestiranega.

Najbolj znani učitelji Advaita Vedante: Adi Shankara, Sri Ramana Maharshi, Nissargadatta Maharaj, Svami Vivekananda, Sri Aurobindo, Paramahansa Jogananda, Robert Adams, Papaji, Mooji, Gangaji, Isaak Saphiro, Eckhard Tolle.

»Odvrzi vse misli, razen ene: »jaz sem«. Um se bo sprva upiral, a ob tvoji potrpežljivossti in vztrajnosti bo popustil in utihnil. Ko boš postal tih, se bodo stvari začele dogajati sponatno in popolnoma naravno, ne da bi se ti kakorkoli vmešaval.« Sri Nisargadatta Maharaj